ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเหรียญทอง 🥇

นายณัฐพล ทิวงศ์
นายภูวดล กาละพันธ์

รางวัลเหรียญทอง กีฬาบริดจ์ ประเภทคู่ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์

ครูผู้ดูแล : นายสมศักดิ์ บุญประจำ