โรงเรียนนายมวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1037750268
รหัส Smis 8 หลัก :  37012011
รหัส Obec 6 หลัก :  750268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  นายมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Nayomwitthayakarn
ที่อยู่ :  หมู่ที่  5  บ้านนายม ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ :  –
โทรสาร :  –
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :  nayom.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ : https://nayom.ac.th/
Facebook :  https://www.facebook.com/NayomFamily/
กลุ่มโรงเรียน :  
อปท. :  เทศบาลตำบลนายม
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :  107 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :  13 กม.