โรงเรียนนายมวิทยาคาร ขอขอบพระคุณ

คุณพ่อประเสริฐ คุณแม่มาลา จารุสิทธิ์ ตัวแทนคุณธีระยุทธ จารุสิทธิ์ และคุณครูสุดใจ คุณครูอรุณี มุทุกันต์ ตัวแทนของนายสัตวแพทย์สุธีร์ มุทุกันต์

ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนายมวิทยาคาร จำนวน15 ทุน มูลค่า 32,000 บาท

ขอบคุณที่เมตตาและมอบโอกาสให้กับนักเรียน มา ณโอกาสนี้ค่ะ